Xây dựng đường Tân Chánh Hiệp – TP. HCM

Project Description

Công trình: “Xây dựng đường Tân Chánh Hiệp (TCH10) – TP. HCM”

Chủ đầu tư: Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12

Năm thực hiện: 2016

Hạng mục: Tư vấn giám sát thi công