Dịch vụ

Tư Vấn Giám Sát

Tư vấn, giám sát công trình giao thông (cầu, đường bộ), công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

Thi Công Xây Dựng Công Trình

Thi công xây dựng các công trình (dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật,…)

Tư Vấn Thiết Kế

Tư vấn thiết kế , Tư vấn thẩm tra công trình (dân dụng, cầu, đường bộ, hạ tầng kỹ thuật,…)

Tư Vấn Thẩm Tra

Tư vấn thẩm tra thiết kế công trình (dân dụng, cầu, đường bộ, hạ tầng kỹ thuật,…)

Quản Lý Dự Án

Quản lý dự án

Máy móc thiết bị

Máy toàn đạc điện tử Leica TS02-7
Máy thủy chuẩn điện tử Leica Sprinter 200
Máy quét laser SINCON SL 222
Máy đo khoảng cách BOSCH GLM 40
Máy bộ đàm ICOMIC T3H
Văn phòng container 20 feet