Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.746 đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa

Project Description

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án:  Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.746 đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa

Chủ đầu t­ư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương

Địa điểm: Huyện Bắc Tân Uyên và thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Đối với dự án này, Công ty cổ phần Kỹ thuật DDA được phân công các công việc như sau:

  • Báo cáo định kỳ: Cung cấp cho Bên giao thầu, Nhà thầu thi công các Báo cáo định kỳ hàng tuần về các công việc do bộ phận thi công đã và đang thực hiện tại công trường, trong đó có báo cáo các công việc đã hoàn thành và được nghiệm thu trong kỳ báo cáo, nhận xét, đánh giá của bộ phận giám sát thi công về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
  • Báo cáo nghiệm thu từng hạng mục: Sau mỗi công đoạn thi công phải thực hiện công tác nghiệm thu bộ phận, hạng mục công trình đã hoàn thành để đánh giá về mặt kỹ thuật và chất lượng cũng như khối lượng công việc đã hoàn thành, nhận xét và đưa ra phương hướng thực hiện các công đoạn tiếp theo.
  • Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bên giao thầu.