SỬA CHỮA, CẢI TẠO TRỤ SỞ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ PHƯỜNG 5, QUẬN GÒ VẤP

Project Description

Dự án: Sửa chữa, cải tạo trụ sở Ban chỉ huy quân sự Phường 5, Quận Gò Vấp, TP HCM

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Gò Vấp

Năm thực  hiện: 2021

Hạng mục: Giám sát thi công

Dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở Ban chỉ huy quân sự Phường 5, Quận Gò Vấp là một trong những dự án mà công ty DDA được tham gia tư vấn giám sát. Đối với công trình này, DDA phụ trách các công việc như:

  • Thực hiện việc giám sát thi công xây dựng ngay từ khi khởi công xây dựng và thường xuyên liên tục trong quá trình thi công
  • Theo dõi, kiểm tra về: khối lượng thi công; chất lượng sản phẩm của từng hạng mục và toàn bộ công trình theo quy định quản lý chất lượng hiện hành và tiêu chuẩn của thiết kế được duyệt; tiến độ thực hiện; an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình.

Một số hình ảnh công trình trong quá trình tiến hành thực hiện dự án

Sửa chữa, cải tạo trụ sở Ban chỉ huy quân sự Phường 5, Quận Gò Vấp
Ban chỉ huy quân sự Phường 5, Gò Vấp