XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG LÁI THIÊU PKV-09

  • 19 May, 2022
Project Description

XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG LÁI THIÊU PKV-09

Công trình: Xây dựng tuyến đường Lái Thiêu PKV-09 (Đoạn đường từ Đông Nhì đến đường D2 khu dân cư Theseason)

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thuận An

Năm thực hiện: 2020

Dịch vụ: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Xây dựng tuyến đường Lái Thiêu PKV-09 (Đoạn đường từ Đông Nhì đến đường D2 khu dân cư Theseason) là một trong những dự án tiêu biểu mà công ty DDA được tham gia tư vấn giám sát. Đối với công trình này, DDA phụ trách các công việc như:

  • Thực hiện giám sát thi công xây dựng về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công từ khi khởi công xây dựng, trong thời gian thực hiện cho đến khi hoàn thành và nghiệm thu công việc, công trình xây dựng.
  • Giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận.
  • Giám sát việc đảm bảo an toàn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn lao động.
  • Tư vấn giám sát đảm bảo việc giám sát thi công công trình, hạng mục công trình, đúng thiết kế, đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng, bảo đảm công trình đạt chất lượng cao, khối lượng đầy đủ và chính xác, đúng tiến độ đã được duyệt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ.

Một số dự án tiêu biểu khác:

Hoàn thiện hạ tầng khu CV PM Quang Trung, Quận 12

Văn phòng cho thuê Quảng Nam

Trường Liên Cấp Quốc Tế Him Lam Bắc Ninh

Một số hình ảnh công trình trong quá trình tiến hành thực hiện dự án

Xây dựng tuyến đường Lái Thiêu PKV-09

Xây dựng tuyến đường Lái Thiêu PKV-09