Hoàn thiện hạ tầng khu CV PM Quang Trung, Quận 12

  • 14 April, 2022
Project Description

Hoàn thiện hạ tầng khu CV PM Quang Trung, Quận 12

Công trình: Hoàn thiện hạ tầng khu CV PM Quang Trung, Quận 12

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung

Năm thực hiện: 2017

Dịch vụ: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Hoàn thiện hạ tầng khu CV PM Quang Trung, Quận 12 là một trong những dự án tiêu biểu mà công ty DDA được tham gia tư vấn giám sát. Đối với công trình này, DDA phụ trách các công việc như:

Thực hiện việc giám sát thi công xây dựng ngay từ khi khởi công xây dựng và thường xuyên liên tục trong quá trình thi công

  • Phần giao thông – Cây xanh – San nền;
  • Hệ thống thông tin liên lạc;
  • Cổng và Tường rào;
  • Cấp điện;
  • Điện chiếu sáng

Theo dõi, kiểm tra về: khối lượng thi công; chất lượng sản phẩm của từng hạng mục và toàn bộ công trình theo quy định quản lý chất lượng hiện hành và tiêu chuẩn của thiết kế được duyệt; tiến độ thực hiện; an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình.

Một số dự án tiêu biểu khác:

Trường Liên Cấp Quốc Tế Him lam Bắc Ninh

Văn phòng cho thuê Quảng Nam

Nghề tư vấn giám sát- Những cuối tuần không ngơi nghỉ

Một số hình ảnh công trình trong quá trình tiến hành thực hiện dự án