Xây dựng cơ sở 2 – Bệnh viện Quận 1 – Tp. HCM

Project Description

Công trình: “Xây dựng cơ sở 2 – Bệnh viện Quận 1 – Tp. HCM”

Chủ đầu tư: Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 1

Năm thực hiện: 2016

Hạng mục: Giám sát thi công