GIÁM SÁT DỰ ÁN 159 CĂN THƯỜNG TÍN-HÀ NỘI

  • 29 July, 2022
Project Description

Dự án: Xây dựng nhà ở thấp tầng để bán đối với các ô đất OM.20, OM.24, OM.25, OM.26, OM.27, OM.28 thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất cả lô tại khu đất ký hiệu L.27 (đô thị số 01) thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Him Lam

Năm thực hiện: 2022

Dịch vụ: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Xây dựng nhà ở thấp tầng để bán đối với các ô đất OM.20, OM.24, OM.25, OM.26, OM.27, OM.28 thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất cả lô tại khu đất ký hiệu L.27 (đô thị số 01) thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín là một trong những dự án tiêu biểu mà công ty DDA được tham gia tư vấn giám sát. Đối với công trình này, DDA phụ trách các công việc như:

  • Thực hiện việc giám sát thi công xây dựng ngay từ khi khởi công xây dựng và thường xuyên liên tục trong quá trình thi công.
  • Theo dõi, kiểm tra về: Khối lượng thi công; chất lượng sản phẩm của từng hạng mục và toàn bộ công trình theo quy định quản lý chất lượng hiện hành và tiêu chuẩn của thiết kế được duyệt; tiến độ thực hiện; an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình.

Một số dự án tiêu biểu khác:

Hoàn thiện hạ tầng khu CV PM Quang Trung, Quận 12

Văn phòng cho thuê Quảng Nam

Nghề tư vấn giám sát- Những cuối tuần không ngơi nghỉ

Một số hình ảnh công trình trong quá trình tiến hành thực hiện dự án 159 căn Thường Tín

159 CĂN THƯỜNG TÍN