Hoạt động thể thao DDACONS

Hoạt động thể thao DDACONS

Bóng đá không chỉ là để tập luyện thể thao mà còn là nơi để gắn kết tình cảm đồng nghiệp.

Mùa bóng 2018.

Sự kết hợp đồng đội giữa DDA & LAS92.

Share this post