Cải tạo, nâng cấp trụ sở liên cơ quan phường 13, Quận Gò Vấp – TPHCM

Project Description

Thông tin dự án:

Dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở liên cơ quan phường 13, quận Gò Vấp, TP HCM

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Gò Vấp

Năm thực  hiện: 2020

Hạng mục: Giám sát thi công

Công trình trước khi thực hiện dự án
Hình ảnh công trình trong quá trình tiến hành thực hiện dự án