Dự án nâng cấp đô thị – TP. Cao Lãnh – Đồng Tháp

Project Description

Công trình: “Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – TP. Cao Lãnh – Đồng Tháp”

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố Cao Lãnh

Năm thực hiện: 2014

Hạng mục: Thẩm tra thiết kế hạ tầng kỹ thuật