TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 09/2016

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 09/2016

  • 9 November, 2017
  • 273

- Mô tả công việc: + Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế cầu đường, hạ tầng kỹ thuật (Giao thông, Thoát nước) + Tham gia vào quá trình công tác thiết kế. + Tham gia vào các cuộc họp nội bộ và với khách hàng. + Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

xem chi tiết