CHIA SẺ TIN NGÀNH

NGHI ĐỊNH 46/2015

NGHI ĐỊNH 46/2015

  • 17 January, 2018
  • 274

Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

xem chi tiết
ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO

  • 6 November, 2017
  • 100

DDACONS mong muốn xây dựng một môi trường làm việc hướng đến sự liên tục trau dồi và phát triển năng lực của nhân viên. Các chương trình đào tạo thường niên không chỉ bổ sung kiến thức, phát triển các kỹ năng của mỗi cá nhân mà còn là cơ hội để tăng cường tinh thần làm việc tập thể của các nhân viên trong toàn công ty

xem chi tiết