SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

DDA là một đội ngũ được tập hợp từ hơn 350 cán bộ có trình độ, kinh nghiệm, nhiệt huyết và chuyên môn xuất sắc trong các lĩnh vực tư vấn, xây dựng, tài chính, địa ốc, dịch vụ giải trí và công nghệ thông tin.

Đội ngũ của DDA đã tham gia thực hiện hàng trăm dự án từ nhiều nguồn vốn khác nhau như vốn ngân sách,vốn doanh nghiệp, vốn WB, ODA, FDI … Một số dự án có tổng mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng